ความยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมสังคมโดยระบบโตโยต้า

ศูนย์ส่งเสริมสังคมโดย ระบบโตโยต้า คือใคร

ศูนย์ส่งเสริมสังคมด้วยระบบโตโยต้า ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 ตามเป้าหมายหลักของโตโยต้าที่ต้องการจะสร้างความสุขให้กับทุกคน โดยการร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งทวีปเอเชีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพของงาน ผ่านการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

TPS เป็นหลักปรัชญาเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพ และต้นทุน โดยกำจัดความสูญเปล่าที่มีอยู่ในระบบซึ่งใช้หลักสำคัญ 2 ประการคือ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time) และกระบวนการควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด (Jidoka) ร่วมกับวิถีโตโยต้า(Toyota way) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความเคารพต่อบุคคลที่ร่วมงานด้วย หากท่านสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ลิงค์ต่อไปนี้

สร้างรอยยิ้มให้กับคนไข้ใน โรงพยาบาล ประเทศกัมพูชา

ในปี 2562 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท โตโยต้า แคมโบเดีย จำกัด ได้เปิดตัวโครงการที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักระบบการผลิตแบบโตโยต้า หรือ TPS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ จนทำให้โรงพยาบาลสามารถลดระยะเวลาการรอของผู้ป่วย ก่อนเข้ารับการรักษาจากแพทย์

ส่งเสริม “SMART Hospital” ในโรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมนี้เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2563 โดยทางศูนย์ส่งเสริมสังคมด้วยระบบโตโยต้า ได้ดำเนินงานร่วมกับทางโรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้นโยบายที่ต้องการจะเป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นได้

กิจกรรมเฟสที่ 1 และ 2 (ม.ค. 63 ถึง ก.พ. 64): ลดระยะเวลาและเส้นทาง ในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก

  • ลดเวลาการดำเนินงานของห้องจัดยา โดยการทำให้เห็นปัญหา และทำการปรับปรุงกระบบการทำงาน
  • ลดเวลารอคอยของผู้ป่วย ผ่านการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมเฟสที่ 3 (เม.ย. 64 ถึง ก.ค.64): ลดระยะเวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยใน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และรวมศูนย์การบริหารไว้ในที่เดียวกัน

จัดตั้งระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ความร่วมมือนี้เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อการนำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) มาใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยสถาบันฯเอง เพื่อการจัดส่งของให้กับผู้ใช้ตามที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ และปริมาณสินค้าคงคลังที่น้อยที่สุด

เฟสที่ 1 (ม.ค. ถึง มี.ค. 64): สร้างมาตรฐานการทำงาน และการจัดการสิ่งผิดปกติที่หน้างาน

สร้างมาตรฐานการทำงานแต่ละขั้นตอน และช่วยกำจัดความผิดปกติในเนื้องาน เพื่อลดจำนวนรายการค้างส่งและจำนวนของขาด

เฟสที่ 2 (เม.ย. ถึง มิ.ย. 64): จัดการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

ลดเวลารวมทั้งหมดที่จะส่งของสินค้าให้สั้นลง โดยการลดปริมาณการสั่งต่อครั้งให้น้อยลง และเพิ่มความถี่ในการส่งสินค้า ลดเวลาในกระบวนการจัดซื้อสินค้าและจัดเตรียมสินค้า ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

To be update

หากท่านมีความสนใจในกิจกรรม และต้องการร่วมงานกับเรา
กรุณาติดต่อผ่านทาง

อีเมล์: TDEM_TSSC@tdem.toyota-asia.com
หมายเลขโทรศัพท์:
+662-790-6961 คุณเอก ศรีเจริญ
+662-790-6635 คุณวิทวงศ์ พรฐิติฉันท์

กรุณาส่งรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ)

  • ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขที่สามารถติดต่อกลับได้
  • ชื่อองค์กรที่ท่านสังกัด
  • รายละเอียดของงานที่องค์กรของท่านทำ และพันธกิจขององค์กร
  • เป้าหมายที่ท่านต้องการจะแก้ไขด้วยความร่วมมือกับเรา
  • ข้อมูลอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมที่จะทำร่วมกัน